Tuyển dụng

Nhân viên kỹ thuật

 
 

TÊN SẢN PHẨM 

ĐƠN GIÁ 

IPHONE 6S ( Nguyên Seal, chưa active) 

 

 16GB    HỒNG 

 16.900.000 

 64GB    HỒNG 

 19.800.000 

128GB   HỒNG 

 21.200.000 

 16GB     VÀNG  

 16.500.000 

 64GB     VÀNG  

 18.700.000 

128GB    VÀNG  

 20.500.000 

 16GB     TRẮNG      

 16.400.000 

 64GB     TRẮNG          

 18.900.000 

128GB    TRẮNG            

 20.500.000 

 16GB     ĐEN 

 16.600.000 

 64GB     ĐEN     

 19.000.000 

128GB    ĐEN     

 21.000.000 

IPHONE 6 PLUS ( Chưa active, Nguyên seal ) 

 

 16GB          VÀNG         

 
 

 16GB          VÀNG         

 
 

 64GB          VÀNG          

 
 

 128GB       VÀNG                   

 
 

 128GB       TRẮNG                

 
 

 128GB       ĐEN                 

 
 

Ipad Air 2 4G 

 

 16GB      VÀNG            

 
 

 64GB      VÀNG           

 
 

 128GB    VÀNG        

 
 

 64GB      TRẮNG       

 
 

IPHONE 6 PLUS( ACTIVE RỒI ) 

 

 64GB       VÀNG      

 
 

 128GB     VÀNG 

 
 

 64GB       TRẮNG          

 
 

 16GB        ĐEN          LL 

 
 

 128GB      ĐEN          

 
 

 
 
  

Tin tức mới nhất

Hướng dẫn thanh toán

Hỗ trợ online

Thông kê truy cập

Đặt hàng
(Click vào để xem chi tiết)
Chuyển khoản
(Click vào để xem chi tiết)
Vận chuyển
(Click vào để xem chi tiết)
Nhận hàng
(Click vào để xem chi tiết)