Giá sỉ loa Bose/JBL/Hurman Kardon

STT Tên Hình T.Trạng Màu sắc Giá lẻ Giá sỉ S.Lượng Ghi chú
1 NB - 250 Loa JBL NB - 250 Còn hàng
4.400.000 đ 4.150.000 đ
2 BT3 Loa JBL BT3 Còn hàng

10.800.000 đ 9.910.000 đ
3 SB400/230 Loa JBL SB400/230 Còn hàng
14.800.000 đ 13.510.000 đ
4 SB200/230 Loa JBL SB200/230 Còn hàng
7.400.000 đ 6.850.000 đ
5 Infinity One Loa JBL Infinity One Còn hàng
7.800.000 đ 7.210.000 đ
6 Charge 2 Loa JBL Charge 2 Còn hàng


3.800.000 đ 3.610.000 đ
7 Pulse Loa JBL Pulse Còn hàng

5.190.000 đ 4.861.000 đ
8 Xtreme Loa JBL Onbeat Xtreme Còn hàng


7.400.000 đ 6.760.000 đ
9 MICRO WIRELESS Loa JBL MICRO WIRELESS Còn hàng
1.150.000 đ 1.225.000 đ
10 ADAPT Loa Harman Kardon ADAPT Còn hàng

2.750.000 đ 2.665.000 đ
11 BTA 10 Loa Harman Kardon BTA 10 Còn hàng
1.890.000 đ 1.891.000 đ
12 SB35/230 Loa Harman Kardon SB35/230 Còn hàng
22.700.000 đ 20.530.000 đ
13 SB26/230 Loa Harman Kardon SB26/230 Còn hàng
14.800.000 đ 13.510.000 đ
14 Omni20 Loa Harman Kardon OMNI 20 Còn hàng

7.600.000 đ 6.940.000 đ
15 SOUNDSTICKBT Loa Harman Kardon SOUNDSTICK BT Còn hàng
6.200.000 đ 5.770.000 đ
16 Omni 10 Loa Harman Kardon Omni 10 Còn hàng

5.400.000 đ 5.050.000 đ
17 MSP Loa Harman Kardon ESQUIRE Còn hàng


5.300.000 đ 4.960.000 đ
18 Stick3wire Loa Harman Kardon Soundstick 3 wireless Còn hàng
4.700.000 đ 4.420.000 đ
19 AURA Loa Harman Kardon AURA Còn hàng
9.400.000 đ 8.650.000 đ
20 MSP Loa JBL Onbeat Rumble Còn hàng Liên hệ Liên hệ
21 MSP Loa JBL OnBeat Micro Còn hàng Liên hệ Liên hệ
22 MSP Loa JBL OnBeat Còn hàng Liên hệ Liên hệ
23 MSP Loa JBL OnTime Micro Còn hàng Liên hệ Liên hệ
24 MSP Loa Onbeat Mini Còn hàng Liên hệ Liên hệ
25 MSP Loa JBL Charge Còn hàng Liên hệ Liên hệ
26 MSP Loa JBL Flip2 Còn hàng Liên hệ Liên hệ
27 MSP Loa JBL Spyro Còn hàng Liên hệ Liên hệ
28 MSP Loa JBL Rize Còn hàng Liên hệ Liên hệ
29 MSP Loa JBL Creature III Còn hàng Liên hệ Liên hệ
30 MSP Loa JBL Onstage micro III Còn hàng Liên hệ Liên hệ
31 MSP Loa JBL SD-31 Còn hàng Liên hệ Liên hệ
32 MSP Loa JBL CLIP Còn hàng Liên hệ Liên hệ
33 MSP Loa JBL Micro Wireless Còn hàng Liên hệ Liên hệ
34 MSP Loa JBL SD-11 Còn hàng Liên hệ Liên hệ
35 MSP Loa JBL Xtreme Còn hàng Liên hệ Liên hệ
36 MSP Loa JBL Flip 3 Còn hàng Liên hệ Liên hệ
37 MSP Loa JBL Clip + Còn hàng 1.480.000 đ 1.340.000 đ
38 MSP Loa JBL Charge II+ Còn hàng Liên hệ Liên hệ
39 MSP Loa JBL Horizon Còn hàng Liên hệ Liên hệ
40 MSP Loa JBL Spark Còn hàng 2.700.000 đ 2.500.000 đ
41 MSP Loa JBL OnBeat Venue LT Còn hàng Liên hệ Liên hệ
42 MSP Loa Harman Kardon ESQUIRE MINI Còn hàng


3.100.000 đ 2.980.000 đ
43 ONYX STUDIO Loa Harman kardon ONYX STUDIO Còn hàng 3.600.000 đ 3.200.000 đ
44 ONYX Loa Harman kardon ONYX Còn hàng
11.900.000 đ 10.900.000 đ
45 MSP Loa Bose SoundLink Air Còn hàng Liên hệ Liên hệ
46 MSP Loa Bose Soundlink Color Còn hàng Liên hệ Liên hệ
47 MSP Loa Bose SoundLink III Còn hàng Liên hệ Liên hệ
48 MSP Loa Bose SoundTouch Portable Còn hàng Liên hệ Liên hệ
49 MSP Loa Bose Soundlink Mini II Còn hàng Liên hệ Liên hệ
50 MSP Loa Bose SoundDock 10 Còn hàng Liên hệ Liên hệ
Đặt hàng
(Click vào để xem chi tiết)
Chuyển khoản
(Click vào để xem chi tiết)
Vận chuyển
(Click vào để xem chi tiết)
Nhận hàng
(Click vào để xem chi tiết)